Suzy op Facebook

Gesprekstherapie

Wat is gesprekstherapie ?

Bij gesprekstherapie praat je met je gesprekstherapeut om op zoek te gaan naar jezelf, je belemmeringen in het leven en oplossingen om beter met deze belemmeringen om te gaan in de toekomst. Gesprekstherapie bestaat meestal uit een reeks gesprekken waarin de confrontatie met jezelf onder professionele begeleiding gebeurt, zodat je op een efficiënte en aangename manier anders naar bepaalde zaken leert kijken en jezelf maximaal leert te ontplooien. Op deze manier wordt jou de mogelijkheid geboden om terug een nieuwe start te nemen.

Heel belangrijk voor het welslagen van deze therapie is dat er een vertrouwensband heerst tussen cliënt en therapeut.  De cliënt moet vrij en ongeremd kunnen en durven spreken over de dingen die hem bezig houden. Uiteraard is alles wat in deze gesprekken aan bod komt strikt vertrouwelijk.

Wanneer is gesprekstherapie aangewezen ?

Gesprekstherapie is aangewezen wanneer je bent komen vast te zitten in je leven en het gevoel hebt dat je problemen onoplosbaar zijn en er zich alsmaar meer verdrietige gebeurtenissen lijken op te stapelen.  Het is je allemaal teveel geworden en je bent uit balans.

Vaak is de oorzaak van dit onevenwicht te wijten aan negatieve ervaringen of een verlies.  Mogelijks is het onevenwicht gelegen in jezelf.  Op zo een moment is gesprekstherapie een goed middel om je evenwicht terug te vinden.

Ook voor mensen die zichzelf beter willen leren kennen en zich verder willen ontwikkelen kan gesprekstherapie helpen.

Met welke problemen kan men bij een gesprekstherapeut terecht ?

De problemen waarvoor mensen bij een gesprekstherapeut gaan aankloppen zijn allerhande: angsten, depressie, het verwerken van een verlies, huwelijks- en relatieproblemen, problemen in de werksfeer, onverwerkte emoties, enz.

 

Levenslessen

Nooit de moed opgeven,
Kun je niet vliegen, loop
kun je niet lopen, ga
Kun je niet gaan, kruip
Maar blijf nooit stlstaan.
Nooit dalen, maar immer opgaan.
Kun je niet lachen, glimlach
kun je niet glimlachen, wees toch blij
Kun je niet blij zijn, wees tevreden
Maar nooit opgeven, altijd voorwaarts gaan(Door Mon Hufkens)

Wie geen vertrouwen stelt in anderen,
zal ook nimmer het vertrouwen van
anderen winnen
(Oosterse Wijsheid)

Het leven zou oneindig veel leuker zijn
als je op je tachtigste wordt geboren
en langzaam achttien zou worden
(Mark Twain)

Verliezen is meestal tijdelijk.
Het wordt pas definitief wanneer je opgeeft.
(Marilyn vos Savant)
Untitled Document