Suzy op Facebook

Bloesemtherapie

 

Wat zijn bloesemremedies ?
Een bloesemremedie is een vloeibaar preparaat dat de "bijzondere kwaliteit" in zich draagt van de gekozen bloem. Als we bvb de schoonheid van de hondsroos in ons toelaten dan voelen we de vreugde in ons hart en opent zich de vreugde van het leven. Zo heeft elke bloem haar eigen inspiratie.

De bloesems gaan er voor zorgen dat al je goede eigenschappen sterker en krachtiger worden zodat je zelf in staat bent de minder mooie eigenschappen om te bouwen tot mooie eigenschappen. Zo wordt je steeds meer een vriendelijker, sterker en blijere persoon.

Er zijn 7 groepen van bloesems :
1) Angst wordt omgezet naar moed en durf
2) Bij onzekerheid zorgen ze ervoor dat je vertrouwen krijgt en zelfzekerder wordt

3) Als je onvoldoende interrese in het leven hebt helpen ze je om weer belangstelling te krijgen en weer mee te doen in de maatschappij.
4) Bij eenzaamheid zorgen ze ervoor dat je leert op welke manier je contacten kunt leggen.
5) Ben je overgevoelig voor vanalles en nog wat dan helpen ze dat je beter gaat begrijpen hoe dat komt en dat je jezelf kunt beschermen.

6) Bij wanhoop en moedeloosheid zorgen ze ervoor dat je weer vreugde en hoop kan ervaren.
7) Wanneer je overbezorgd voor anderen bent helpen ze je leren dat je met rust, begrip en verdraagzaamheid veel beter voor die andere kunt zorgen.


Bloesemtherapie voor kinderen
Uit ervaring in mijn praktijk weet ik dat bloesems bij kinderen veel sneller werken omdat zij leren via gewaarwording en beleving. Ze gaan veel sneller naar hun gevoel. Als de ouders ook bloesems gebruiken is de therapie effectiever en werkt nog sneller.

Op welke gebieden werken bloesemremedies bij kinderen :
- ADHD
- Allergie en overgevoeligheid
- Hulp bij studeren
- Concentratiestoornissen
- Creativiteit ontwikkelen
- Enthousiaster door het leven gaan
- Voor zichzelf leren opkomen bvb bij pesten

Mijn therapie
Mijn therapie laat je een nieuw en onbekend gedeelte van je ziel integreren waarbij op alle niveau's van je bewustzijn het evenwicht wordt hersteld en dit zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau.

Tijdens de therapiesessie wordt gebruik gemaakt van allerhande technieken. Via gesprek , meditatie, mandala's, ontspanningsoefeningen,.. wordt het negatieve omgebogen tot positieve krachten. Uiteindelijk zal je in staat zijn de balans van uw leven op te maken.

Bloesemremedies waarmee ik werk zijn o.a. Healing herbs, Lian bloesemremedies, White lights, Bushremedies, Pacific Essences, Alaska remedies, Nederlandse remedies, Californische remedies,...

 

 

 

Levenslessen

Nooit de moed opgeven,
Kun je niet vliegen, loop
kun je niet lopen, ga
Kun je niet gaan, kruip
Maar blijf nooit stlstaan.
Nooit dalen, maar immer opgaan.
Kun je niet lachen, glimlach
kun je niet glimlachen, wees toch blij
Kun je niet blij zijn, wees tevreden
Maar nooit opgeven, altijd voorwaarts gaan(Door Mon Hufkens)

Wie geen vertrouwen stelt in anderen,
zal ook nimmer het vertrouwen van
anderen winnen
(Oosterse Wijsheid)

Het leven zou oneindig veel leuker zijn
als je op je tachtigste wordt geboren
en langzaam achttien zou worden
(Mark Twain)

Verliezen is meestal tijdelijk.
Het wordt pas definitief wanneer je opgeeft.
(Marilyn vos Savant)
Untitled Document