Suzy op Facebook

Verschil tussen coaching, spirituele coaching en therapie

Bij coaching wordt u geholpen en ondersteunt om een bepaald doel te bereiken in de toekomst. Tijdens de coaching krijgt u structuur, ondersteuning en feedback. Coaching levert de cliënt zichtbaar resultaat.

Door coaching veranderen het gedrag, de attitude en de overtuiguingen van de cliënt in positieve zin. Er wordt een gewaarwordingsproces op gang gebracht door middel van vraagstelling. De vaardigheden van de cliënt worden hierdoor vergroot.

Bij spirituele coaching of transformatietherapie wordt de zielsangst snel en efficiënt opgelost. Je verwerft inzicht in je manier van handelen en je wezen wordt in harmonie gebracht door de spirituele technieken die deel uitmaken van deze specifieke therapie. Zo wordt je bevrijd van angst en geleden pijn. De gebruikte technieken zijn een combinatie van soulbreathing, reminiscentietherapie, lascia, soulcounceling en healing.

Een therapie of behandeling heeft de intentie om een gezondheidsprobleem op te lossen. Dit kan zowel fysisch als een psychisch probleem zijn. Een therapie wordt voorgeschreven na een diagnose. Een diagnose wordt gesteld door een intake gesprek te voeren waarbij dieper ingegaan wordt op de klachten van de cliënt en tevens de voorgeschiedenis wordt onder de loep genomen.

Indien een klinisch onderzoek noodzakelijk zou zijn , moet dit eerst door een erkende arts uitgevoerd worden. In dit geval moet een therapie als aanvullend gezien worden. Tijdens een therapie wordt teruggegaan naar het verleden om uiteindelijk te ontdekken hoe de cliënt beter kan functioneren in het hier en nu.

LAATSTE NIEUWS

dinsdag 17 januari 2017

Lezing door Sandra Bakkari
Heb jij al vele diëten geprobeerd? Herval je toch steeds terug in je oude gewoontes? Dan is deze lezing zeker iets voor jou.
lees meer

donderdag 12 november 2015

Lezing door Geert Kimpen - Maak GOUD van je leven
Vraag jij je wel eens af of dit nu werkelijk alles is? Of dit nu jouw leven is? Of je blijft doen wat je nu doet tot je gepensioneerd ben? Wie je eigenlijk bent? En wie je werkelijk zou willen zijn? Waarom je hier bent? Wat nu echt de zin van jouw leven is?
lees meer

zaterdag 05 april 2014

Bewustwordingsweekend aan de kust op 16-18 Mei 2014
Bewustwordingsweekend aan de Belgische kust op 16 tot 18 Mei 2014. Locatie : Lombardsijde, de zeekameel
lees meer
Untitled Document